متخصصان و علاقه مندان به تدریس و مربیگری ان ال پی :
شما میتوانید بعد از ارزیابی کارشناسان ما در دوره مربیگری ان ال پی شرکت نموده و مفتخر به مدرک مربیگری ان ال پی از مراگز آموزش عالی معتبر داخلی یا مدرک داخلی موسسه گردید .

درباره ما       تماس با ما       نمایندگان استانها       دریافت نمایندگی